Sitemap Economie-Macht-Maatschappij

Homepage


Lees over onze economie en de huidige economische crisis en neem deel aan discussies hierover.

Meest recent


Overzicht van laatst toegevoegde artikelen aan Economie-Macht-Maatschappij.com

Achtergrondartikelen


Lees hier over onze economie: wat is de oorzaak van de financiële crisis en wat zijn de gevolgen hiervan.

Irving Fisher
Kunnen we de lessen die Irving Fisher heeft geleerd van de beurskrach van 1929 gebruiken in de huidige economische crisis?

Financiële crisis
Ontdek hoe het huidige, op schulden gebaseerde, monetaire systeem de financiele crisis heeft veroorzaakt

Inflatie of deflatie?
Moeten we vrezen voor inflatie of deflatie? Economen zijn verdeeld over deze vraag. Lees welk scenario het meest voor de hand ligt.

LTRO ECB
Lees meer over de consequenties van de LTRO operatie die de president van de ECB, Draghi, heeft doorgevoerd.

Schulden samenvoegen – geen goed idee
Lees hier of schulden samenvoegen een zinvolle oplossing is voor de eurocrisis.

Target2
Wat is target2? Lees wat de invloed is van het target2-systeem op de eurocrisis.

Economische vooruitzichten


Lees hier wat onze economische vooruitzichten zijn en hoe belangrijk de Duits-Franse verhouding is.
Britse economie
Kan de Britse economie als voorbeeld dienen voor de eurozone?

Recessie of depressie?
Volgens het Centraal Planbureau zijn we, wederom, uit de recessie. Wat nu als deze telkens terugkerende recessie het gevolg is van een onderliggende depressie?

De Bank of England over de financiële crisis
Wat heeft de Bank of England - verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sector - te melden over de crisis? De bank spreekt zich uit.

Begrotingstekort Nederland
Het huidige begrotingstekort in Nederland vraagt om rigoreuze maatregelen. Het is daarom tijd voor een hervormingsprogramma gekoppeld aan een investerings- en groeiagenda buiten bezwaar van de schatkist.

Economische politiek Duitsland-Frankrijk
Lees meer over de economische politiek van Duitsland en Frankrijk.

Japanse economie
Lees wat het deflatieprobleem van de Japanse economie ons kan leren over de vooruitzichten voor onze eigen economieën.

Wiegel, Bolkestein en de eurocrisis
Hans Wiegel en Frits Bolkestein willen de crisis bestrijden ten koste van de schatkist en slaan hiermee de plank mis!

Economische Crisis


Wil je weten hoe de economische crisis is ontstaan? Hier vind je analyses en opinies.
Economische groei
Is de hoogte van het mondiale publiek-private schuldniveau een blijvende bedreiging voor de wereldwijde economische groei?

Samengestelde rente
Het fenomeen samengestelde rente zal vanwege improductieve kredietallocatie leiden tot een onhoudbaar schuldniveau!

The great depression
Kan een nieuwe great depression zoals in de jaren '30 worden voorkomen door de centrale banken, of is het huidige beleid slechts uitstel van executie?

Failliet op krediet
Het verlenen van krediet door banken komt steeds meer onder druk te staan. Is het MKB de uiteindelijke dupe hiervan?

Derivaten
Binnen het internationale bankwezen beslaat de markt aan derivaten meer dan zeshonderduizend miljard dollar. Dit kaartenhuis vormt een tikkende tijdbom!

Banken- en schuldencrisis
De oorzaak van de huidige economische malaise is een banken- en schuldencrisis, die onvermijdelijk moet uitdraaien op een monetaire reset.

Europese bankencrisis
Komt er een complete Europese bankencrisis, of was de commotie rondom het Cypriotische bankprobleem een geval apart?

Begrotingstekort
Overheden stimuleren de economie ten koste van een enorm begrotingstekort. Lees hier wat de gevolgen daarvan zijn.

Een modern debt jubilee
Hoe een schuldkwijtscheldingsprogramma – ofwel debt jubilee – deel kan uitmaken van een monetaire reset.

Economische wetenschap
Is de economische wetenschap nog serieus te nemen nu zo duidelijk blijkt dat zij gefaald heeft?

Grondspeculatie
Ontdek waarom grondspeculatie in feite een vorm van modern feodalisme is.

Monetaire Economie


Lees hier meer over onze monetaire economie en ons monetair systeem.
Duiden de olieprijs en rentestanden op een monetair Waterloo?
Zijn centrale banken machteloos geworden nu een lage olieprijs én dito rentestanden geen economische groei opleveren?

Japanse kredietverlening in een historisch perspectief
Stevent Europa af op een Japanse deflatiecrisis vanwege ongeremde improductieve kredietverlening in het verleden?

Financiële repressie
Wat gebeurt er als de huidige financiële repressie leidt tot een negatieve rentevoet?

Waarom QE niet werkt
De QE programma's, waarvan we zoveel verwachten, zullen de fysieke economie niet stimuleren, en ook het schuldniveau niet omlaag brengen.

John Maynard Keynes
Volgers van John Maynard Keynes zijn korte-termijndenkers en onderschatten de gevolgen van een op schulden gebaseerde economie.

Ben Bernanke en de devaluatie van de dollar
Is Ben Bernanke bereid om de dollar drastisch te devalueren?

Huidig monetair beleid: problemen en mogelijke oplossingen
Zou een reformatie van het huidige monetair beleid richting een "state-money credit system" de oplossing kunnen zijn van de huidige problemen.

Amsterdamse Wisselbank
Lees over de werkwijze van de Amsterdamse Wisselbank.

Schuldencrisis
Lees over de schuldencrisis en de super-schulden-cyclus. Dit is het essentiële financieel economische probleem van deze tijd.

Reële Economie


Als je wilt weten hoe de reële economie werkt lees dan verder.
Creatieve destructie
Wordt onze economische groei bepaald door een vorm van creatieve destructie?.

BBP
Lees waarom publieke en private schuldposities zo'n grote invloed hebben op het BBP (Bruto Binnenlands Product).

Financiële markten en de reële economie
Houden de financiële markten onze reële economie in gijzeling?

Kapitalisme
Wat betekent kapitalisme eigenlijk in ons huidige financiële systeem en wat voor invloed heeft geldschepping?

Monetarisme en de fysieke werkelijkheid
Als gevolg van het huidige monetarisme loopt de fysieke economie vast. Zo redden we de parasieten in plaats van de gastheer!

Sociaal-economische ontwikkelingen


Hoe kwetsbaar ben jij? Kun jij minder gaan werken? Wat zijn de trends in de sociaal-economische ontwikkelingen?
De zelfstandig ondernemer versus de werknemer
Zijn de begrippen zelfstandig ondernemer en werknemer aan een herziening toe?

Pensioenfondsen en de hypotheekmarkt
Kunnen onze hypotheekproblemen worden opgelost met het geld van de pensioenfondsen?

De hypotheekmarkt, hebben we al die jaren teveel geleend?
De Nederlandse woning- en hypotheekmarkt zit op slot. Hebben we boven onze stand geleefd? Waar is het misgegaan en is het tij nog te keren?

Het poldermodel, de paarse kabinetten en onze huidige schuldenlast
Hoe de de paarse kabinetten onder Wim Kok met hun poldermodel aan de basis hebben gestaan van onze huidige schuldenlast...

Welvaart
Waarom lijkt onze welvaart af in plaats van toe te nemen? Waarom moeten we langer en harder werken dan vroeger? Wat is er mis?

Geopolitiek


Geopolitiek kan op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd. Lees hier onze interpretatie.
Europa en het Rusland van Vladimir Poetin
Europa dient zijn verantwoordelijkheid te nemen in de crisis met Rusland.

Syriza
Is Syriza in staat het tij te keren in Griekenland?

Chinese economie
Zal de opkomst van de Chinese economie uiteindelijk het einde betekenen voor de dollar als reservevaluta?

Tapering
Geeft de Federal Reserve in een poging de dollar te redden, door tapering en quantitative tightening, de mondiale economie uiteindelijk een doodsteek?

Frankrijk, de Duitse hereniging en de euro
Waarom stelde Frankrijk een gezamenlijke munt als voorwaarde voor zijn steun aan de aan de Duitse hereniging?

De euro in historisch perspectief
De euro als eenheidsmunt: een perfect georganiseerde ramp!

De eurozone en de Frans-Duitse as
Hoe kan het dat de belangrijke Frans-Duitse as, die eens de spil vormde van de eurozone, volledig in verval is geraakt?

Monetaire politiek
Lees waarom de problemen van de huidige monetaire politiek het gevolg zijn van een gebrek aan vrije marktwerking in het geldscheppingswezen.

De Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul
Wat houdt het afwijkende geluid van Ron Paul - meermalen Republikeins presidentskandidaat - precies in? De hoofdpunten van zijn politieke gedachtegoed.

Valutaoorlog
Wat zijn de gevaren van het huidige monetair beleid van Japan, en het risico hiervan op een valutaoorlog.

Eurocrisis


Hier lees je alles wat je moet weten over de eurocrisis.
De Eurozone
De eurozone is onhoudbaar vanwege het verschil in concurrentiekracht tussen Noord en Zuid in Europa.

Mario Draghi
Waarom wil Mario Draghi de nationale soevereiniteit laten wijken ten gunste van een federaal Europa?

De Duitse eenwording en de invoering van de euro
Het hebben van een gezamenlijke munt kan rampzalig uitpakken. Ontdek de parallellen tussen de Duitse eenwording en de invoering van de euro.

Economie Frankrijk
Economie Frankrijk en de hervormingen onder Hollande.

Economie Portugal
Krijg hier meer inzicht in de economie van Portugal en de verwachtingen van de Amerikaanse Citybank.

Spanje en de eurozone
Kan Spanje nog langer deel uit blijven maken van de eurozone?

Recessie in de eurozone
Lees hier hoe het komt dat productiviteitsverschillen mede debet zijn aan de recessie in de eurozone en transferbetalingen veroorzaken.

De Italiaanse economie: een geval apart
Hoe kan het dat Italië op eigen kracht de eurozone zou kunnen verlaten, terwijl de Italiaanse economie wel degelijk lijdt onder de euro?

Sterke euro
Als het gaat om een sterke euro is de president van de Duitse Centrale Bank, Jens Weidmann, een van de laatste verdedigers hiervan.

Target2-posities Duitsland
Target2 posities Duitsland, lees hier hoe bezorgd Duitsland is over haar target2-posities.

Goud in ons monetaire systeem


Kan ons monetaire systeem zonder goud of een goudstandaard?
Goud en de Amerikaanse dollar
Hoe sterk is de Amerikaanse dollar als wereld-reservevaluta nu de waarde van deze munt sinds 1971 al niet meer gekoppeld is aan goud?

Beleggen in goud
Is beleggen in goud verstandig? Waarom investeren Aziatische landen en Rusland steeds meer van hun dollarreserves in goud?

De goudprijs
Hoe wordt de goudprijs beïnvloedt door inflatie, deflatie, disinflatie en stagnatie?

De goudstandaard
Wat is het verband tussen de goudstandaard en onze huidige schuldencrisis?

Het geldsysteem


Lees hier meer over ons geldsysteem en hoe banken geld uit niets kunnen maken.
De monetaire autoriteit als vierde staatsmacht
Is een nieuwe monetaire autoriteit als vierde staatsmacht, waarbij het geldscheppingsrecht wordt weggehaald bij de banken, een oplossing voor de huidige crisis?

Het banksysteem
Heeft het schuldgedreven banksysteem met zijn geldscheppingsvermogen definitief het einde van zijn levenscyclus bereikt.

Geldsysteem
Lees meer over het geldsysteem. Wie heeft het recht om geld in omloop te mogen brengen en waardoor ontstaat geldontwaarding?

Geldschepping door banken
Hoe de gretigheid van geldschepping van banken in het verleden de huidige economische malaise heeft veroorzaakt.

Ons geldsysteem, wat is er mis mee?
Ons geldsysteem is gebaseerd op geld dat voortkomt uit schuld. Dit systeem begint barsten te vertonen. Wat is de oorzaak en wat is eraan te doen?

Overig


Economie Macht en Maatschappij privacy pagina

Disclaimer Economie Macht en Maatschappij

Illustraties Economie Macht en Maatschappij

Auteursinformatie Economie-Macht-Maatschappij.com

Korte Reacties Economie-Macht-Maatschappij.com

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly