Geopolitiek

De Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul

In het hele veld van Republikeinse presidentskandidaten voor de Amerikaanse verkiezingen van 2008 en 2012 liet één kandidaat een sterk afwijkend geluid horen. Dat was de 77-jarige Ron Paul. Hij werd gemeden door de main stream media en had een grote aanhang onder jongeren.

Pauls campagne liep voornamelijk via internet en werd gefinancierd door miljoenen Amerikanen via kleine individuele stortingen. De toespraken die hij hield op univer­siteiten en andere locaties werden overal in de VS door duizenden mensen bezocht. In de Amerikaanse media werd hij afgedaan als unelectable en op de Nederlandse televisie kwam hij vrijwel niet ter sprake.
Als er al iets over hem gezegd werd in de Nederlandse media (bv het NOS-journaal), dan werd hij geduid als een extreem-rechtse dwaas.

Waar stond deze Ron Paul zoal voor? Wat was er zo rechts aan hem? Eén ding staat vast: hij was een gevaar voor Wall Street en het establishment van zowel de Republi­keinse als de Democratische partij.


Pauls gedachtegoed

De hoofdpunten van zijn politieke gedachtegoed zijn als volgt weer te geven:

Ron Paul
 • Allereerst staat Ron Paul pal voor de Amerikaanse constitutie, waarbij de vrijheid van het individu centraal staat en elke vorm van repressie door de overheid conform de letter en de geest van de constitutie bestre­den moet worden. Hij is bijvoorbeeld tegen de doodstraf en heeft als congreslid tegen elk wetsvoorstel gestemd en geageerd dat de vrijheid van de burger inperkte.

  Voorbeelden zijn de Patriot Act 1 en 2, en de National Defense Authorization Act. Deze wetten maken het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat burgers worden opgepakt zonder dat ze recht hebben op een advocaat en zonder dat ze voorgeleid worden voor een rechter. Daarnaast voorzien deze wetten erin dat het binnenlandse geweldsmonopolie en de arrestatiebevoegd­heden van de politie worden overgedragen aan het leger. Deze wetten zijn alle onder Bush jr. en Obama aangenomen en omvatten ieder duizenden pagina’s.
 • Paul is tegen het militarisme van de VS en wil de nadruk leggen op verdediging van het moederland en zijn bondgenoten. De rol van het militaire apparaat moet aldus beperkt worden tot pure defensie. Zijn buitenlandse politiek is gebaseerd op vrijhandel, vriendschappelijke relaties met andere landen en een geopolitiek die gekenmerkt wordt door niet-interveniëren. In dit kader wil hij direct alle troepen terugtrekken uit Irak en Afghanistan, en daarna de militairen die zich op de overige 700 bases bevinden – in zo’n 140 landen.
 • Ron Paul wil terug naar eerlijk geld
  Op monetair gebied wil Paul terug naar eerlijk geld via de invoering van een gouden standaard. Daarnaast wil hij de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, afschaffen. Hij is tegen een inflationary debt based monetary system, dat de bevolking tot schuldenslaaf maakt en volgende generaties in een soort feodaal schuldenmaatpak geboren laat worden. Het inflatie-aspect van dit systeem verfoeit hij ten zeerste, omdat dit duurzame bezitsvorming in de onder- en middenklasse vrijwel onmogelijk maakt en de welvaarts­verschillen oneigenlijk vergroot.
 • Op bancair gebied wil hij de invloed van Wall Street op de Amerikaanse politiek volledig doorbreken, maar ook de lobbyinvloed van het militair-industriële complex en andersoortige industriële belangen wil hij aanpakken. Hij vindt dat dit corporatisme fascistische trekjes heeft. Fascisme is in haar originele ver­schijningsvorm – zoals vormgegeven door Benito Mussolini – het samensmel­ten van private en politieke belangen.
 • Ron Paul is tegen het federalisme zoals zich dat in de VS heeft ontwikkeld sinds 1913. Hiermee wordt bedoeld dat de invloed aan zeggenschap van de indivi­duele staten heeft ingeboet vis-à-vis Washington DC. Op vele gebieden is hierdoor onnodige bureaucratie en een te grote centrale bemoeienis ontstaan. In dit kader pleit hij onder andere voor het afschaffen van 5 ministeries op centraal niveau. Hierbij moet gedacht worden aan de ministeries van Onderwijs, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Energie en Lokale Ontwikkeling.

Wie is Ron Paul?

Het bovenstaande omvat de essentie van Pauls standpunten. Interessant is het feit dat hij deze standpunten al meer dan 40 jaar verkondigt. De zeer bescheiden voormalig arts-gynaecoloog raakte geïnteresseerd in politiek toen president Nixon in 1971 de goudstandaard losliet. Hij voorzag op termijn monetaire chaos en verdiepte zich grondig in economie. Zo kwam hij terecht bij de economische leer van de Oostenrijkse school van Ludwig von Mises. Von Mises was de leermeester van oud-Nobelprijswinnaar economie Friedrich von Hayek. Kortgezegd staat de Oostenrijkse school voor individuele vrijheden en vrije markten, gecombineerd met zuivere eigendomsrechten en een monetair systeem dat gebaseerd is op een 100% goudstandaard. Vriend en vijand roemen de diepgaande economische kennis van Paul.

Extreem-rechtse standpunten?

Het opkomen voor burgerrechten en het land willen bevrijden van een verstikkende schuldenlast, gecombineerd met het afschaffen van de invloed van Wall Street en andere industriële belangen in Washington DC, evenals het demilitariseren van de Amerikaanse buitenlandse politiek – dat alles kan toch moeilijk als extreem-rechts worden betiteld? Paul wil down-top-processen stimuleren en verantwoordelijkheden decentraliseren. Tijdens de campagne zei hij letterlijk:

I don’t want to rule the world, I don’t want to rule your life, no man alive is capable of doing that. I want to get rid of debt and give you honest sound money in return. I strive for a society based on liberty to enable every individual to pursue happiness and prosperity in an environment of peace guaranteed by a strong national defense.

Volgens zogenaamde Nederlandse Amerika-deskundigen zijn dit extreem-rechtse opvattingen.

Wil je reageren op bovenstaand artikel, maak dan gebruik van het contactformulier en je commentaar wordt hieronder geplaatst.

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
 • XML RSS
 • follow us in feedly