Het geldsysteem

Een nieuwe monetaire autoriteit

In dit artikel wordt de centrale bank geïntroduceerd als de monetaire autoriteit die als enige instelling geld mag scheppen. Het commerciële bankwezen levert dan zijn geldscheppingsprivilege in. Deze fundamentele verandering speelt in op het feit dat het huidige geldsysteem het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt. Lees verder

Het banksysteem

Het huidige banksysteem kent twee volledig van elkaar gescheiden girale geldkringlopen. Enerzijds een kringloop tussen de centrale bank en gewone banken, en anderzijds een kringloop tussen gewone banken en niet-banken. Onder niet-banken vallen economische actoren zoals private huishoudens, bedrijven en de overheid. Naast de genoemde girale geldstromen circuleert chartaal geld in de vorm van bankbiljetten en munten. Deze chartale geldstroom vormt de enige monetaire relatie tussen niet-banken en de centrale bank. Lees verder

Het geldsysteem

Ons geldsysteem, ook wel monetair systeem genoemd, vormt de tegenwaarde van vrijwel iedere transactie en fungeert als opslagmedium van waarde. Deze opgeslagen waarde – in de vorm van besparingen – kan gezien worden als uitgestelde koopkracht. In de Engelse taal duidt men deze twee eigenschappen – transactiemiddel en opslagmedium – aan als medium of exchange en store of value. Lees verder

Geldschepping door banken:
oorzaak van de financieel-economische crisis

De solvabiliteit van een bank en de eisen die aan die solvabiliteit worden gesteld, bepalen hoe groot de mogelijkheden tot geldschepping van een bank zijn. Solva­biliteitseisen zijn een gevolg van kapitaalrestricties die opgelegd worden door de centrale bank der centrale banken: de Bank of International Settlements (BIS) in Basel. Vandaar dat centrale bankiers spreken over de Basel I-, Basel II- en Basel III-akkoorden. Deze vormen een reguleringsraamwerk voor commerciële banken, dat bewaakt wordt door de centrale bank onder wiens toezicht deze banken vallen. Lees verder

Wat is er mis met ons geldsysteem?

Ons geldsysteem kent twee verschijningsvormen: chartaal geld en giraal geld. Chartaal geld vertegenwoordigt tastbare koopkracht aan toonder, die voornamelijk gebruikt wordt voor kleine transacties. Giraal geld bestaat uit binaire posities in de computers van het banksysteem. Lees verder

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly