Geopolitiek

Europa en het Rusland van Vladimir Poetin

De implosie van de Sovjet-Unie en de geboorte van het nieuwe Rusland vormden een belangrijk keerpunt in de mondiale geopolitieke verhoudingen. Historische gebeurtenissen van deze orde leveren, naast onzekerheden, ook nieuwe kansen op. Benutting van die kansen vereist proactief geopolitiek leiderschap van het kaliber Winston Churchill of Charles de Gaulle. Initiatiefloos reactief handelen, vanuit een voorzichtige Europese bureaucratie, levert uiteindelijk alleen maar verliezers op. Lees verder

Is Syriza in staat het tij te keren in Griekenland?

Het Griekse drama heeft met de stembusoverwinning van Syriza een nieuwe wending genomen. Deze politieke beweging ontstond in 2004 uit een samenraapsel van ultra-links georiënteerde splinterpartijen en presenteerde zich als dé coalitie van radicaal links. In juni 2012 veranderde dit activistisch verband haar naam in Verenigd Sociaal Front. Hierop volgde een interne structuurwijziging, waarbij de oprichtende partijen werden ontbonden, zodat Syriza als eenheidspartij werd erkend conform de Griekse kieswet. Hierna kon de partij, indien zij als grootste uit de stembus zou komen, aanspraak maken op een bonus van 50 zetels in het 300 zetels tellende Griekse parlement. Vandaar dat Syriza in januari 2015 – met slechts 36,3% van de stemmen – bijna een absolute meerderheid verwierf. Lees verder

Chinese economie

Een artikel schrijven over de Chinese economie is lastig vanwege het ontbreken van betrouwbare statistieken. In dit essay wordt beschikbaar cijfermateriaal daarom gekoppeld aan een meer holistische benadering, waarbij de recente monetair economische ontwikkelingsweg van China in een mondiaal referentiekader geplaatst wordt. China heeft een indrukwekkende cultuurhistorie, maar ter wille van een werkbare afbakening begint dit artikel in 1972. Lees verder

Tapering

Het wachtwoord met betrekking tot het monetair beleid in de Verenigde Staten is vandaag de dag: tapering. Hiermee wordt een geleidelijke afbouw van de aankoop­programma's van de Amerikaanse centrale bank bedoeld – The Federal Reserve (FED). Onder de naam quantitative easing (QE) voert de FED inmiddels het derde geldverruimingsprogramma door sinds 2008. Lees verder

De euro in historisch perspectief

De introductie van een Europese eenheidsmunt, zoals de euro, was kort na de Tweede Wereldoorlog nog héél ver weg. Het Europese continent lag in puin en niet alleen fysiek – ook democratisch en monetair waren de structuren zwaar beschadigd. Lees verder

De Frans-Duitse as binnen de eurozone

De ontwikkelingen binnen de eurozone worden sinds 1945 sterk bepaald door de Frans-Duitse as. Dat deze bilaterale relatie door beide landen belangrijk werd gevonden, bleek eens te meer toen de Bundesbank begin 1993 de Franse franc ondersteunde. Dit gebeurde nadat in september 1992 zowel het Britse pond als de Italiaanse lire tot devaluatie werden gedwongen, zodat beide munten het Europees Monetair Stelsel (EMS) moesten verlaten. Toen schoot Duitsland niet te hulp. Lees verder

Valutaoorlog

De geschiedenis lijkt zich momenteel naadloos te herhalen nu Japan als eerste economische grootmacht een mondiale valuataoorlog riskeert, door openlijk een devaluatie van haar munt na te streven. Daar de ontwikkelde economieën in deze fase van de schuldencyclus geen economische groei meer genereren via binnenlandse consumptie en investeringen, probeert Japan nu als eerste land haar economie aan te zwengelen via een devaluatie van de Japanse yen. Lees verder

De Duitse hereniging en de Franse euroboemerang

In de periode tussen de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 en de officiële Duitse hereniging op 3 oktober 1990 heeft toenmalig bondskanselier Helmut Kohl op eieren moeten lopen. Zijn wens van een Duitse hereniging werd namelijk alleen gesteund door de Amerikaanse president George Bush Sr., met in zijn voetspoor de enigszins gereserveerde Sovjetleider Michail Gorbatsjov. Engeland en Frankrijk hadden hun twijfels omdat zij een verschuiving van de machtsbalans vreesden binnen Europa. Lees verder

De Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul

In het hele veld van Republikeinse presidentskandidaten voor de Amerikaanse verkiezingen van 2008 en 2012 liet één kandidaat een sterk afwijkend geluid horen. Dat was de 77-jarige Ron Paul. Hij werd gemeden door de main stream media en had een grote aanhang onder jongeren. Lees verder

Monetaire politiek

Een nieuwe toekomstige monetaire politiek genereert slechts dan optimale resultaten als aan de volgende maatschappelijke en economische kernvoorwaarden is voldaan:

  • individuele vrijheid, gebaseerd op onvervreemdbare constitutionele rechten
  • eerlijk, niet manipuleerbaar schuldenvrij geld
  • vrije markten
  • internationale politiek gebaseerd op niet interveniëren buiten verdragsgebieden
  • sterke naleving en handhaving van de wet
  • decentralisatie van politieke besluitvorming op nationaal niveau, gekoppeld aan een kleine overheid, waarbij overal down-top processen gestimuleerd worden, vergelijkbaar met het Zwitserse model. Lees verder

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly