Reële Economie

Creatieve destructie

Het begrip creatieve destructie is met name bekend geworden door het wetenschappelijke werk van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950). Voor Schumpeter waren goed functionerende kapitaalmarkten en gedisciplineerde monetaire instituties slechts een onmisbare randvoorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling. De reële economische groei per hoofd van de bevolking werd volgens hem op termijn namelijk uitsluitend bepaald door product- en procesinnovaties. Lees verder

Financiële markten en de reële economie

Binnen een vraaggestuurde markteconomie zijn financiële markten via de vrije prijsvorming van aandelen en obligaties verantwoordelijk voor de regulering van de aanbodzijde van de economie. Bij het bestuderen van allocatiemechanismen op macro-economisch niveau kan daarom niet voorbijgegaan worden aan het functio­neren van de kapitaalmarkten. Temeer daar sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wereldwijd consensus ontstond over de sturingsmechanismen die ten grondslag moeten liggen aan het economisch handelen. Lees verder

De fysieke economie en het huidige monetarisme

Monetarisme houdt zich bezig met de vraag en het aanbod van geld binnen een markteconomie. De wereldeconomie is in een monetair experiment zonder historisch precedent aanbeland sinds de Amerikaanse president Richard Nixon in 1971 het mondiale valutasysteem loskoppelde van goud. Een puur fiat-geldsysteem dat functioneert op wereldschaal is in de geschiedenis namelijk niet eerder uitgeprobeerd. Lees verder

Kapitalisme en de huidige geldschepping

Het begrip ‘kapitalisme’ refereert niet aan geld als zodanig, maar aan de gedachte dat er vanuit een kapitaalbasis wordt geopereerd. Deze kapitaalbasis is direct dan wel indirect in het bezit van private personen. Lees verder

Het BBP (Bruto Binnenlands Product)

Het BBP is een van de eenvoudigste vergelijkingen in de economie. De toe- of afname geeft een evenredige groei of krimp weer van onze economie. Lees verder

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly