Achtergrondartikelen Economie

Irving Fisher

Het gedachtegoed van de Amerikaanse econoom Irving Fisher (1867-1947) wordt de laatste jaren langzaam maar zeker afgestoft. Fisher was een begenadigd wiskundige die vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid koos voor het vakgebied van de economische wetenschap. Hij wordt vandaag de dag – samen met John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter en Ludwig von Mises – gerekend tot de belangrijkste economen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Fisher's leven is grofweg in twee fasen in te delen. De periode voor de beurskrach van oktober 1929 en de periode daarna. Lees verder

Het inflatie /deflatie-debat

Moet er gevreesd worden voor hoge inflatie of is juist deflatie het economische probleem van de nabije toekomst? Onder economen is hierover vanaf het begin van de financiële crisis een diepgaand verschil van mening zichtbaar geworden. Ze zijn het namelijk niet eens over het verloop van de toekomstige prijsontwikkeling als gevolg van de huidige crisis. Lees verder

Schulden samenvoegen – geen goed idee

Schulden samenvoegen is in 1792 toegepast door de eerste minister van Financiën in de VS – Alexander Hamilton –. Hij voegde de schulden samen van de afzonderlijke staten, die ontstaan waren als gevolg van de Onafhankelijkheidsoorlog. Hiermee werd een precedent geschapen. De individuele staten dachten dat onoverkomelijke schuldposities ook in de toekomst gecollectivi­seerd zouden worden over alle staten in de federatie. Sommige staten bouwden onhoudbare schuldposities op die tot grote federale spanningen hebben geleid. Uiteindelijk leidde dit rond 1840 tot het faillissement van acht staten. Lees verder

Het bancaire schuldensysteem en de financiële crisis

De huidige financiële crisis is veroorzaakt door de vrijwel onbeperkte wijze waarop banken geld in omloop kunnen brengen. Hierbij spelen twee fundamentele bancaire systeemprincipes een doorslaggevende rol: het debt based monetary system en het fractional-reserve system. Deze twee systemen vereisen in hun onderlinge samenhang een gedisciplineerde terughoudendheid van het bancaire systeem. Jelle Zijlstra, oud-president van de Nederlandse centrale bank, sprak in dit verband vaak over de noodzaak van een geldpolitiek die gekenmerkt wordt door gematigd monetarisme. Lees verder

Target2 – onbetaalde rekeningen in de eurozone

Het eurosysteem der centrale banken blijkt grote openstaande posten te hebben tussen de verschillende centrale banken die sinds enige jaren niet meer afgewikkeld worden. Deze saldi vallen onder het zogenaamde target2 systeem. Lees verder

LTRO-operaties van de ECB

Eind 2011 en begin 2012 is tweemaal een LTRO operatie doorgevoerd door de president van de ECB – Mario Draghi –. De liquiditeit in landen als Duitsland en Nederland stapelde zich namelijk op, terwijl de perifere landen over steeds minder liquiditeiten beschikten. Deze operatie moest het liquiditeitsprobleem van de perifere landen helpen verzachten. Lees verder

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly