Verhaal Nederlands begrotingstekort klopt, cijfers niet

door Peter
(New York)


BNP Nederland is ruwweg 600M€, schuld 424M€
Ofwel geen 126%, Ik vermoed een verwarring van het irrelevante BBP vs wel relevante BNP.

Verhaal verder wel goed.

Antwoord redactie:

Beste Peter,
De betreffende cijfers slaan niet op de staatsschuld van Nederland en andere eurozonelanden, maar betreffen de hoogte van de consumentenschulden inclusief hypotheken in deze landen. De Nederlandse consumentenschuld was ultimo 2011 126% van het BBP volgens de ECB.

De Nederlandse staatsschuld is "as we speak" 71% van Het BBP. Dit komt inderdaad overeen met 424 miljard euro. Naast deze twee schuldcomponenten bestaat de totale schuldquote nog uit bank- en bedrijfsschulden. Deze bedragen tezamen 170% van het BBP.

Commentaar op Verhaal Nederlands begrotingstekort klopt, cijfers nietMay 18, 2013


Pensioenen & kapitaalverzekeringen
by: Peter

Ok, fair, maar dan moet je ook het vermogen meenemen. Het is bekend dat ons unieke stelsel met huizen, schulden houden aanwakkeren.Echter men heeft flink wat in kapitaalverzekeringen staan.
Ook ons pensioenstelsel is uniek (samen met Denemarken & Australië) dat wij daadwerkelijk sparen, anders dan de overige landen in uw rijtje. Ook is bekend dat beide zaken een ongezonde wisselwerking hebben.
Uiteindelijk gaat het om netto schuld, waarbij Nederland uniek is, dat het vermogen niet gebruikt, om de schuld af te lossen. Enkel schuld neerzetten vertekend voor ons de zaak.

Probleem in Nederland is meer de generationele ongelijke verdeling van bezit vs schuld, dan de schuld zelf.


Commentaar redactie:

Goede punten. In het artikel wordt aan het eind gewezen op de institutionele besparingen die Nederland uit heeft staan in het buitenland. De pensioenbesparingen alleen al bedragen op dit moment meer dan 1.000 mrd euro, zijnde 170% van het BBP. De totale Nederlandse schuldquote (publiek plus privaat) is 370%.

De Nederlander spaart voornamelijk collectief. Dit heeft als nadeel dat dit geld geïnstitutionaliseerd is via bijvoorbeeld pensioenfondsen. Deze professionalisering van de beleggingen leidt ertoe dat meer 90% van dit geld uitstaat in het buitenland en niet terechtkomt in het binnenlandse bankwezen. Hierdoor wordt de 'loan to deposit rate' negatief beïnvloed.

Een ander probleem met de huidige hypotheekschulden is de assymetrie. Jij verwijst hier terecht naar. De schulden hangen eenzijdig bij de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar. Op dit moment staan meer dan 1 miljoen hypotheken onder water voor een gemiddeld bedrag van euro 40.000. Dit terwijl de prijzen nog steeds zakken. Een economie waarvan een kleine 20% van de bevolking een negatief vermogen heeft is zwaar gehandicapt.

Op deze website wordt in meerdere artikelen aandacht besteed aan het vigerende bank- en geldsysteem. Hierbij wordt de super-schulden-cyclus aangehaald. Aan het eind van het hiernavolgende artikel wordt wat dit betreft gesproken over het generatieconflict. schuldencrisis.html

Het volgende artikel dat op de site verschijnt gaat over de paarse kabinetten en het openzetten van de hypotheekkredietkraan.

Tot slot: individuele artikelen zijn geen uitputtende weergave van alle aspecten van de werkelijkheid. Dat is onmogelijk, gezien de complexiteit van de materie. Dit artikel focust op de plotselinge begrotingsproblemen in Nederland in relatie tot de enorme hypotheekschulden. De begrotingsproblemen hebben meer met wegvallende liquiditeit te maken door verminderde consumentenuitgaven, dan met de langjarige gemiddelde solvabiliteitspositie van de Nederlander.

Terug naar het artikel: Het begrotingstekort in Nederland

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly