Devaluatie: een oplossing voor het schuldenprobleem?

door Michel Robeers
(Fuerteventura)

Het schuldenprobleem van de westerse landen werd pas echt een bedreiging door de afzwakkende economische groei en de stijgende maatschappijkosten in het Westen. De verzwakkende productiviteit wordt vooral veroorzaakt door de verschuiving van productie van het Westen naar het Verre Oosten. Heel wat lager- en ongeschoolde werknemers - een belangrijke basis voor onze consumptie en welvaart - zien hun koopkracht slinken.

Het bijdrukken van geld om de lopende maatschappijkosten te dekken lijkt inderdaad een kortzichtige remedie, maar kan - via een onvermijdbare devaluatie op de lange termijn - soelaas brengen. Deze devaluatie van de westerse valuta ten opzichte van die van de 'emerging markets' brengt dan een nieuw evenwicht. Op het moment dat de in het Verre Oosten geproduceerde goederen + transport duurder worden dan de lokale productiekosten in het Westen, zal de productie weer naar het Westen terugkeren. We bereiken dan een nieuw evenwicht op mondiaal niveau. Het verlies aan productie in de landen van het Verre Oosten kan dan opgevangen worden door een stijging van de binnenlandse vraag.

De 'emerging markets' moeten nog hun "Golden 60's" beleven. Inderdaad, dit is niet voor morgen, en het geheim voor succes is een goede coördinatie op wereldschaal... en een nieuwe en vaste pariteit tussen de economische blokken, gebaseerd op goud.

Terug naar het artikel: In naam van John Maynard Keynes

Extra’s

Zoek op deze site:

XML RSSAbonneer je via RSS
  • XML RSS
  • follow us in feedly